جلسه شورای برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان بسیج مداحان و هیئت های مذهبی استان گلستان

بسیج مداحان استان گلستان:جلسه شورای برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان بسیج مداحان و هیئت های مذهبی استان گلستان در تاریخ 19مرداد ماه سال1393 در محل سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان ،با حضور مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی و سرهنگ پاسدار کاظم علی کوهنشین رییس سازمان بسیج مداحان سپاه نینوا استان گلستان برگزار گردید.