دوره ی آموزشی مداحان خواهر برگزار گردید

بسیج مداحان: 63 نفر از خواهران مداح استان گلستان دوره ی اموزش مداحی یک روزه را در استان گلستان طی کردند.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان گلستان، این دوره ی اموزشی که در روز پنجشنبه 28 / 3 / 1394 در سپاه ناحیه ی گرگان از ساعت 8 صبح الی 14 ظهر با حضور اساتید برجسته استان 1- کاظمعلی کوهنشین ،2-  ابراهیم مهقانی ، 3- محمدزمان بیکی ، 4- خانم نوچمنی و با برنامه های آموزشی 1- تاریخ اسلام و نغمه ها ،2- معتدات مداحی ،3- اخلاق مداح { بایدها و نبایدها } و 4- اصول و فنون مداحی برگزار گردید .